Moo Shu (pork, chicken, beef, shrimp)

Moo Shu (pork, chicken, beef, shrimp)

Regular price $14.00 Sale

Choice of Moo Shu Pork, Chicken, Beef or Shrimp!